Trots vår visdom och förnuftigt prata, måste vi på fötterna gå grubblande och promenader


trots-vår-visdom-och-förnuftigt-prata-måste-vi-på-fötterna-gå-grubblande-och-promenader
john seldentrotsvårvisdomochfrnuftigtpratamåsteviftternagrubblandepromenadertrots vårvår visdomvisdom ochoch förnuftigtförnuftigt pratamåste vivi påpå fötternafötterna gågå grubblandegrubblande ochoch promenadertrots vår visdomvår visdom ochvisdom och förnuftigtoch förnuftigt pratamåste vi påvi på fötternapå fötterna gåfötterna gå grubblandegå grubblande ochgrubblande och promenadertrots vår visdom ochvår visdom och förnuftigtvisdom och förnuftigt pratamåste vi på fötternavi på fötterna gåpå fötterna gå grubblandefötterna gå grubblande ochgå grubblande och promenadertrots vår visdom och förnuftigtvår visdom och förnuftigt pratamåste vi på fötterna gåvi på fötterna gå grubblandepå fötterna gå grubblande ochfötterna gå grubblande och promenader

Om en idé är verkligen förnuftigt, kommer det så småningom att bli bara en del av den accepterade visdom.En av de mest uppenbara sätten hundar kan förbättra vår fysiska och psykiska hälsa är via dagliga promenader.Trots alla de negativa utmaningar vi har i livet, måste vi ta tid att aktivt utöva vår tro.Visdom är förmågan att sätta vår tid och vår kunskap till en korrekt användning.Tron måste trampa under fötterna allt förnuft, känsla och förståelse.Jag lyssnar på musik medan du gör läxor, sms, sång, dans, äta, prata, körning, promenader, löpning, levande...