Trots sin puckel, har en kamel en rak ryggrad.


trots-sin-puckel-har-kamel-rak-ryggrad
trotssinpuckelharkamelrakryggradtrots sinsin puckelhar enen kamelkamel enen rakrak ryggradtrots sin puckelhar en kamelen kamel enkamel en raken rak ryggradhar en kamel enen kamel en rakkamel en rak ryggradhar en kamel en raken kamel en rak ryggrad

Hej. Um, min kamel kallas... han vill sin tå!Det är puckel dag! Låter hjälpa andra att komma över denna veckas puckel. Nå ut till någon och betala den framåt idagLycklig puckel dag! Min prognos visar inget regn idag. Det kommer att bli en torr puckel dagPrecis som vi älskar oss trots de brister vi har, så ska vi älska andra trots de brister som de har.En kamel är en häst som designats av en kommittéStå rak, gå stolt, har en liten tro.