Tro kommer i vägen för lärande.


tro-kommer-i-vägen-för-lärande
trokommervägenfrlärandetro kommerkommer ii vägenvägen förför lärandetro kommer ikommer i vägeni vägen förvägen för lärandetro kommer i vägenkommer i vägen föri vägen för lärandetro kommer i vägen förkommer i vägen för lärande

När kriget kommer, två saker hända - vinster gå vägen, vägen upp och alla färskvaror gå vägen, vägen ner. Det blir en marknad för dem.Lärande och innovation går hand i hand. Arrogans framgång är att tro att vad du gjorde igår kommer att vara tillräcklig för i morgon.Jag närmar sig slutet av vägen och fortfarande lärande.Tron är inte om att veta allt som kommer att hända, men lita på att Gud kommer att guida dig längs den bästa vägen vägen för ditt liv.Lite lärande, faktiskt kan vara en farlig sak, men brist på lärande är en katastrof för alla människor.TRO PÅ DIG SJÄLV! Låt inte tvivel, rädsla, panik, hysteri eller ens extrema tro att komma i vägen.