Tro djupt i ditt hjärta du är avsedda för stora saker ..


tro-djupt-i-ditt-hjärta-är-avsedda-för-stora-saker
ritu ghatoureytrodjuptditthjärtaäravseddafrstorasakertro djuptdjupt ii dittditt hjärtahjärta duär avseddaavsedda förför storastora sakersakertro djupt idjupt i ditti ditt hjärtaditt hjärta duhjärta du ärdu är avseddaär avsedda föravsedda för storaför stora sakerstora sakertro djupt i dittdjupt i ditt hjärtai ditt hjärta duditt hjärta du ärhjärta du är avseddadu är avsedda förär avsedda för storaavsedda för stora sakerför stora sakertro djupt i ditt hjärtadjupt i ditt hjärta dui ditt hjärta du ärditt hjärta du är avseddahjärta du är avsedda fördu är avsedda för storaär avsedda för stora sakeravsedda för stora saker

Tror djupt ned i ditt hjärta att du avsedda att göra stora saker.Tror djupt ned i ditt hjärta att du är avsedda att göra stora sakerI slutändan, bara tre saker betyder mest... Hur fullt du levde, hur djupt du älskade och hur väl du lärt sig att släppa saker och ting inte avsedda för digFölj inte ditt hjärta. Gör ditt hjärta följa dig. De saker ditt hjärta önskan är ofta saker du är bättre utan.Ditt hjärta är ditt bästa spegel. Det är där din tro ligger. Kolla in det ofta för att hålla den ren. Allt du behöver är att titta djupt in i den spegel.Ändra inte för någon i världen, när rätt person kommer i ditt liv, alla förändringen kommer att ske djupt inne i & ditt hjärta lyser!