Tro djupt i ditt hjärta du är avsedda för stora saker ..


tro-djupt-i-ditt-hjärta-är-avsedda-för-stora-saker
ritu ghatoureytrodjuptditthjärtaäravseddafrstorasakertro djuptdjupt ii dittditt hjärtahjärta duär avseddaavsedda förför storastora sakersakertro djupt idjupt i ditti ditt hjärtaditt hjärta duhjärta du ärdu är avseddaär avsedda föravsedda för storaför stora sakerstora sakertro djupt i dittdjupt i ditt hjärtai ditt hjärta duditt hjärta du ärhjärta du är avseddadu är avsedda förär avsedda för storaavsedda för stora sakerför stora sakertro djupt i ditt hjärtadjupt i ditt hjärta dui ditt hjärta du ärditt hjärta du är avseddahjärta du är avsedda fördu är avsedda för storaär avsedda för stora sakeravsedda för stora saker

Tror djupt ned i ditt hjärta att du avsedda att göra stora saker.
tror-djupt-ned-i-ditt-hjärta-att-avsedda-att-göra-stora-saker
Tror djupt ned i ditt hjärta att du är avsedda att göra stora saker
tror-djupt-ned-i-ditt-hjärta-att-är-avsedda-att-göra-stora-saker
I slutändan, bara tre saker betyder mest... Hur fullt du levde, hur djupt du älskade och hur väl du lärt sig att släppa saker och ting inte avsedda för dig
i-slutändan-bara-tre-saker-betyder-mest-hur-fullt-levde-hur-djupt-älskade-och-hur-väl-lärt-sig-att-släppa-saker-och-ting-inte-avsedda-för
Följ inte ditt hjärta. Gör ditt hjärta följa dig. De saker ditt hjärta önskan är ofta saker du är bättre utan.
följ-inte-ditt-hjärta-gör-ditt-hjärta-följa-dig-de-saker-ditt-hjärta-önskan-är-ofta-saker-är-bättre-utan
Ditt hjärta är ditt bästa spegel. Det är där din tro ligger. Kolla in det ofta för att hålla den ren. Allt du behöver är att titta djupt in i den spegel. -Mufti Ismail Menk
ditt-hjärta-är-ditt-bästa-spegel-det-är-där-din-tro-ligger-kolla-in-det-ofta-för-att-hålla-den-ren-allt-behöver-är-att-titta-djupt-in-i
Ändra inte för någon i världen, när rätt person kommer i ditt liv, alla förändringen kommer att ske djupt inne i & ditt hjärta lyser!
Ändra-inte-för-någon-i-världen-när-rätt-person-kommer-i-ditt-liv-alla-förändringen-kommer-att-ske-djupt-inne-i-ditt-hjärta-lyser