Tja, utbyggnaden av ny teknik alltid påverkar hur guider gör affärer.


tja-utbyggnaden-av-ny-teknik-alltid-påverkar-hur-guider-gör-affärer
tjautbyggnadenavnyteknikalltidpåverkarhurguidergraffärerutbyggnaden avav nyny teknikteknik alltidalltid påverkarpåverkar hurhur guiderguider görgör affärerutbyggnaden av nyav ny teknikny teknik alltidteknik alltid påverkaralltid påverkar hurpåverkar hur guiderhur guider görguider gör affärerutbyggnaden av ny teknikav ny teknik alltidny teknik alltid påverkarteknik alltid påverkar huralltid påverkar hur guiderpåverkar hur guider görhur guider gör affärerutbyggnaden av ny teknik alltidav ny teknik alltid påverkarny teknik alltid påverkar hurteknik alltid påverkar hur guideralltid påverkar hur guider görpåverkar hur guider gör affärer

Förändring börjar alltid i ditt sinne. Hur du tänker avgör hur du känner och hur du känner påverkar hur du agerar. -Rick Warren
förändring-börjar-alltid-i-ditt-sinne-hur-tänker-avgör-hur-känner-och-hur-känner-påverkar-hur-agerar
Känslor har ingen plats i affärer, om du gör affärer med dem.
känslor-har-ingen-plats-i-affärer-om-gör-affärer-med-dem
Tja, en annan marknad skapas nu av Internet-teknik.
tja-annan-marknad-skapas-nu-av-internet-teknik
Vi behöver inte anges för att rädda världen; vi anges att undra hur andra människor gör och att reflektera över hur våra handlingar påverkar andra människors hjärtan. -Pema Chodron
vi-behöver-inte-anges-för-att-rädda-världen-vi-anges-att-undra-hur-andra-människor-gör-och-att-reflektera-över-hur-våra-handlingar-påverkar
Flickor alltid säga hur de får behandlas illa. Tja, sluta falla för pojkarna och börja leta efter en man.
flickor-alltid-säga-hur-de-får-behandlas-illa-tja-sluta-falla-för-pojkarna-och-börja-leta-efter-man
Hur du mäta resultatet av dina chefer direkt påverkar hur de agerar. -Gustave Flaubert
hur-mä-resultatet-av-dina-chefer-direkt-påverkar-hur-de-agerar