Tiden är neutral och inte förändra saker. Med mod och initiativ, ledare förändra saker


tiden-är-neutral-och-inte-förändra-saker-med-mod-och-initiativ-ledare-förändra-saker
tidenärneutralochintefrändrasakermedmodinitiativledaresakertiden ärär neutralneutral ochoch inteinte förändraförändra sakermed modmod ochoch initiativledare förändraförändra sakertiden är neutralär neutral ochneutral och inteoch inte förändrainte förändra sakermed mod ochmod och initiativledare förändra sakertiden är neutral ochär neutral och inteneutral och inte förändraoch inte förändra sakermed mod och initiativtiden är neutral och inteär neutral och inte förändraneutral och inte förändra saker

Slösa inte bort tiden med att stressa upp dig över saker du inte kan förändra. -Okänd
slö-inte-bort-tiden-med-att-stressa-upp-dig-över-saker-inte-kan-förändra
Saker händer av en anledning så lever det, lära sig det, och älskar det. Använd ditt leende för att förändra världen, låt inte världen förändra ditt leende.
saker-händer-av-anledning-så-lever-det-lära-sig-det-och-älskar-det-använd-ditt-leende-för-att-förändra-världen-låt-inte-världen
Genom historien har människor med nya idéer, som tänker annorlunda och försöka förändra saker, alltid kallats bråkmakare. -Richelle Mead
genom-historien-har-människor-med-nya-idéer-som-tänker-annorlunda-och-försöka-förändra-saker-alltid-kallats-bråkmakare
Gud ge mig styrka att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
gud-ge-mig-styrka-att-acceptera-det-jag-inte-kan-förändra-mod-att-förändra-det-jag-kan-och-förstånd-att-inse-skillnaden
Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden
gud-ge-mig-sinnesro-att-acceptera-det-jag-inte-kan-förändra-mod-att-förändra-det-jag-kan-och-förstånd-att-inse-skillnaden
Jag tror inte att du måste komma in och förolämpa folk när du vill förändra saker.
jag-tror-inte-att-måste-komma-in-och-förolämpa-folk-när-vill-förändra-saker