Teknik är på liknande sätt bara en katalysator vid tider för fundamentala krafter som redan finns.


teknik-är-på-liknande-sätt-bara-katalysator-vid-tider-för-fundamentala-krafter-som-redan-finns
teknikärliknandesättbarakatalysatorvidtiderfrfundamentalakraftersomredanfinnsteknik ärpå liknandeliknande sättsätt barabara enen katalysatorvid tidertider förför fundamentalafundamentala krafterkrafter somsom redanredan finnsteknik är påär på liknandepå liknande sättliknande sätt barasätt bara enbara en katalysatoren katalysator vidkatalysator vid tidervid tider förtider för fundamentalaför fundamentala krafterfundamentala krafter somkrafter som redansom redan finnsteknik är på liknandeär på liknande sättpå liknande sätt baraliknande sätt bara ensätt bara en katalysatorbara en katalysator viden katalysator vid tiderkatalysator vid tider förvid tider för fundamentalatider för fundamentala krafterför fundamentala krafter somfundamentala krafter som redankrafter som redan finnsteknik är på liknande sättär på liknande sätt barapå liknande sätt bara enliknande sätt bara en katalysatorsätt bara en katalysator vidbara en katalysator vid tideren katalysator vid tider förkatalysator vid tider för fundamentalavid tider för fundamentala kraftertider för fundamentala krafter somför fundamentala krafter som redanfundamentala krafter som redan finns

Det finns en hel del som kan göras för personer som använder teknik på ett bättre sätt. -Bill Gates
det-finns-hel-del-som-kan-göras-för-personer-som-använder-teknik-på-ett-bättre-sätt
Det finns en enorm efterfrågan på information. Det har bara att vara uppfyllda på ett sätt som passar med den teknik i vår tid.
det-finns-enorm-efterfrågan-på-information-det-har-bara-att-vara-uppfyllda-på-ett-sätt-som-passar-med-den-teknik-i-vår-tid
Det finns bara två krafter som förenar män - rädsla och intresse.
det-finns-bara-två-krafter-som-förenar-män-rädsla-och-intresse
Det finns så många sätt att läka. Arrogans kan ha en plats inom teknik, men inte i healing. Jag behöver för att få ut ur mitt eget sätt om jag ska läka.
det-finns-så-många-sätt-att-läka-arrogans-kan-ha-plats-inom-teknik-men-inte-i-healing-jag-behöver-för-att-få-ut-ur-mitt-eget-sätt-om-jag
För dem dock inte för oss, var vi bara en katalysator för sin fantasi.
för-dem-dock-inte-för-oss-var-vi-bara-katalysator-för-sin-fantasi
Alla satir är blind för de krafter som frigörs av röta. Vilket är anledningen till totalt förfall har absorberat krafter satir. -Theodor Adorno
alla-satir-är-blind-för-de-krafter-som-frigörs-av-rö-vilket-är-anledningen-till-totalt-förfall-har-absorberat-krafter-satir