Tålamod och tystnad är två kraftfulla energier. Tålamod gör dig mentalt stark, tystnad gör dig känslomässigt stark!


tålamod-och-tystnad-är-två-kraftfulla-energier-tålamod-gör-dig-mentalt-stark-tystnad-gör-dig-känslomässigt-stark
tålamodochtystnadärtvåkraftfullaenergiergrdigmentaltstarkkänslomässigtstarktålamod ochoch tystnadtystnad ärär tvåtvå kraftfullakraftfulla energiertålamod görgör digdig mentaltmentalt starktystnad görgör digdig känslomässigtkänslomässigt starktålamod och tystnadoch tystnad ärtystnad är tvåär två kraftfullatvå kraftfulla energiertålamod gör diggör dig mentaltdig mentalt starktystnad gör diggör dig känslomässigtdig känslomässigt starktålamod och tystnad äroch tystnad är tvåtystnad är två kraftfullaär två kraftfulla energiertålamod gör dig mentaltgör dig mentalt starktystnad gör dig känslomässigtgör dig känslomässigt starktålamod och tystnad är tvåoch tystnad är två kraftfullatystnad är två kraftfulla energiertålamod gör dig mentalt starktystnad gör dig känslomässigt stark

Tystnad gör dig känslomässigt stark!
tystnad-gör-dig-känslomässigt-stark
Att patienten gör mig starkare. Det är därför jag är stark nog att ha tålamod. -Mina Deanna
att-patienten-gör-mig-starkare-det-är-därför-jag-är-stark-nog-att-ha-tålamod
Silence läker; tystnad lugnar; tystnad bekvämligheter; tystnad renar; tystnad förnyar oss. -Dada JP Vaswani
silence-läker-tystnad-lugnar-tystnad-bekvämligheter-tystnad-renar-tystnad-förnyar-oss
Tystnad och leenden är två kraftfulla verktyg. Smile är sättet att lösa många problem och tystnad är sättet att undvika många problem
tystnad-och-leenden-är-två-kraftfulla-verktyg-smile-är-sättet-att-lö-många-problem-och-tystnad-är-sättet-att-undvika-många-problem
De två mest kraftfulla krigare är tålamod och tid.
de-två-mest-kraftfulla-krigare-är-tålamod-och-tid
Oroa dig inte att du inte är stark nog innan du börjar. Det är i färd att Gud gör dig stark. -Anurag Prakash Ray
oroa-dig-inte-att-inte-är-stark-nog-innan-börjar-det-är-i-färd-att-gud-gör-dig-stark