Tålamod med andra är kärlek. Tålamod med själv är hopp. Tålamod med Gud är tro.


tålamod-med-andra-är-kärlek-tålamod-med-själv-är-hopp-tålamod-med-gud-är-tro
tålamodmedandraärkärleksjälvhoppgudtrotålamod medandra ärär kärlektålamod medmed självsjälv ärär hopptålamod medmed gudgud ärär trotålamod med andramed andra ärandra är kärlektålamod med självmed själv ärsjälv är hopptålamod med gudmed gud ärgud är trotålamod med andra ärmed andra är kärlektålamod med själv ärmed själv är hopptålamod med gud ärmed gud är trotålamod med andra är kärlektålamod med själv är hopptålamod med gud är tro

Tålamod med familj är kärlek, är tålamod med andra respekt. Tålamod med själv är förtroende och tålamod med GUD är tro.Ha tålamod med alla saker, men framför allt ha tålamod med dig själv.Det finns tre hemligheter till att hantera. Den första hemligheten är att ha tålamod. Den andra är tålamod. Och den tredje viktigaste hemligheten är tålamod.Hopp är tålamod med lampan tändHa tålamod med alla saker, men först och främst med dig själv.Heaven ge oss tålamod med en man i kärlek.