Tålamod är mor till viljan


tålamod-är-mor-till-viljan
gurdjiefftålamodärmortillviljantålamod ärär mortill viljantålamod är morär mor tillmor till viljantålamod är mor tillär mor till viljantålamod är mor till viljan

Allt börjar med viljan till förändring, finns inte viljan där så händer ingenting, sedan kräver det din tid och ditt tålamod. -Agneta Sjödin
allt-börjar-med-viljan-till-förändring-finns-inte-viljan-där-så-händer-ingenting-sedan-kräver-det-din-tid-och-ditt-tålamod
Min mor hade avkunnats respekt för möjligheterna... och viljan att förstå dem -Alice Walker
min-mor-hade-avkunnats-respekt-för-möjligheterna-och-viljan-att-förstå-dem
Lättja är mor till alla dåliga vanor men i slutändan är hon en mor och vi bör respektera henne. -DEV
lättja-är-mor-till-alla-dåliga-vanor-men-i-slutändan-är-hon-mor-och-vi-bör-respektera-henne
Viljan att vinna, viljan att lyckas, lusten att nå din fulla potential... dessa är de nycklar som kommer att låsa upp dörren till personlig kompetens.
viljan-att-vinna-viljan-att-lyckas-lusten-att-nå-din-fulla-potential-dessa-är-de-nycklar-som-kommer-att-lå-upp-dörren-till-personlig-kompetens
Det finns tre hemligheter till att hantera. Den första hemligheten är att ha tålamod. Den andra är tålamod. Och den tredje viktigaste hemligheten är tålamod.
det-finns-tre-hemligheter-till-att-hantera-den-första-hemligheten-är-att-ha-tålamod-den-andra-är-tålamod-och-den-tredje-viktigaste-hemligheten
Ha tålamod. Tålamod är nyckeln till lättnad. -Rumi
ha-tålamod-tålamod-är-nyckeln-till-lättnad