Tänk som en vis man, men kommunicera på det språk som människor.


tänk-som-vis-man-men-kommunicera-på-det-språk-som-människor
william butler yeatstänksomvismanmenkommuniceradetspråkmänniskortänk somsom enen visvis manmen kommunicerakommunicera påpå detdet språkspråk somsom människortänk som ensom en visen vis manmen kommunicera påkommunicera på detpå det språkdet språk somspråk som människortänk som en vissom en vis manmen kommunicera på detkommunicera på det språkpå det språk somdet språk som människortänk som en vis manmen kommunicera på det språkkommunicera på det språk sompå det språk som människor

Konsten att kommunicera är det språk som ledarskap.En speciell typ av skönhet existerar som är född i språk, språk, och språk.Stor konst talar ett språk som varje intelligent person kan förstå. De människor som kallar sig modernister idag talar ett annat språk.En vis man sa en gång... relationer är som runka av.... ingen tvekan om, de är fantastiska .. men de alltid slutar i en enda röra.Jag kan ta itu med människor som tittar på mig på scen, men jag är inte bra på att kommunicera med människor på något annat sätt än genom mitt arbete.Det låter så banalt men i relationer, måste man kommunicera.