Sweetest ljuden till dödliga ges hörs i mor, hem, och himlen.


sweetest-ljuden-till-dödliga-ges-hörs-i-mor-hem-och-himlen
william goldsmith brownsweetestljudentillddligageshrsmorhemochhimlensweetest ljudenljuden tilltill dödligadödliga gesges hörshörs ii moroch himlensweetest ljuden tillljuden till dödligatill dödliga gesdödliga ges hörsges hörs ihörs i morsweetest ljuden till dödligaljuden till dödliga gestill dödliga ges hörsdödliga ges hörs iges hörs i morsweetest ljuden till dödliga gesljuden till dödliga ges hörstill dödliga ges hörs idödliga ges hörs i mor

Goda nyheter från himlen änglarna ta, glada budskap till jorden de sjunger: För oss i dag ett barn ges Till råga på oss med glädje av himlen. -Martin Luther
goda-nyheter-från-himlen-änglarna-glada-budskap-till-jorden-de-sjunger-för-oss-i-dag-ett-barn-ges-till-råga-på-oss-med-glädje-av-himlen
För de flesta människor, är himlen gränsen. Till dem som älskar flyg, himlen hem. -Anon
för-de-flesta-människor-är-himlen-gränsen-till-dem-som-älskar-flyg-himlen-hem
Våra sweetest upplevelser av kärlek är tänkt att peka oss till det rike som är den verkliga och ändlösa hem hjärtat -Henry Ward Beecher
våra-sweetest-upplevelser-av-kärlek-är-tänkt-att-peka-oss-till-det-rike-som-är-den-verkliga-och-ändlö-hem-hjärtat
Äktenskapet är mor till världen. Den bevarar riken, och fyller städer och kyrkor, och själva himlen.
Äktenskapet-är-mor-till-världen-den-bevarar-riken-och-fyller-städer-och-kyrkor-och-själva-himlen
Hem tolkar himlen. Home är himlen för nybörjare.
hem-tolkar-himlen-home-är-himlen-för-nybörjare
Musik är Guds gåva till människan, den enda art of Heaven ges till jorden, den enda konsten att jorden vi tar till himlen.
musik-är-guds-gåva-till-människan-den-enda-art-of-heaven-ges-till-jorden-den-enda-konsten-att-jorden-vi-tar-till-himlen