Svek är vanligt att män utan samvete.


svek-är-vanligt-att-män-utan-samvete
toba betasvekärvanligtattmänutansamvetesvek ärär vanligtvanligt attatt mänmän utanutan samvetesvek är vanligtär vanligt attvanligt att mänatt män utanmän utan samvetesvek är vanligt attär vanligt att mänvanligt att män utanatt män utan samvetesvek är vanligt att mänär vanligt att män utanvanligt att män utan samvete

Vetenskap utan samvete är död själen.
vetenskap-utan-samvete-är-död-själen
Mod utan samvete är ett vilddjur
mod-utan-samvete-är-ett-vilddjur
Tuggummi gör en person fis mer än vanligt. Du sväljer mer luft än vanligt och som leder till gasbildning.
tuggummi-gör-person-fis-mer-än-vanligt-du-sväljer-mer-luft-än-vanligt-och-som-leder-till-gasbildning
För mig är det som är värre än döden svek. Du förstår, jag kunde tänka döden, men jag kunde inte föreställa sig svek. -Malcolm X
för-mig-är-det-som-är-värre-än-döden-svek-du-förstår-jag-kunde-tänka-döden-men-jag-kunde-inte-föreställa-sig-svek
Jag är missförstås är vanligt, lite alltför vanligt men det är vad det är.
jag-är-missförstås-är-vanligt-lite-alltför-vanligt-men-det-är-vad-det-är