Svårt betyder inte omöjligt, betyder det helt enkelt att du måste arbeta hårt.


svårt-betyder-inte-omöjligt-betyder-det-helt-enkelt-att-måste-arbeta-hårt
svårtbetyderinteomjligtdetheltenkeltattmåstearbetahårtsvårt betyderbetyder inteinte omöjligtbetyder detdet helthelt enkeltenkelt attatt dudu måstemåste arbetaarbeta hårtsvårt betyder intebetyder inte omöjligtbetyder det heltdet helt enkelthelt enkelt attenkelt att duatt du måstedu måste arbetamåste arbeta hårtsvårt betyder inte omöjligtbetyder det helt enkeltdet helt enkelt atthelt enkelt att duenkelt att du måsteatt du måste arbetadu måste arbeta hårtbetyder det helt enkelt attdet helt enkelt att duhelt enkelt att du måsteenkelt att du måste arbetaatt du måste arbeta hårt

Svårt betyder inte impossible.it betyder helt enkelt att du måste arbeta hårt.Skära en del människor ur mitt liv, betyder inte att jag hatar dem. Det betyder helt enkelt, jag respekterar mig...Vara lycklig betyder inte att allt är perfekt, betyder det helt enkelt att du har bestämt dig för att se bortom de brister.När jag dölja mina känslor inte betyder inte vill få ont, betyder det helt enkelt är jag rädd för vad du tänker...När jag stänger min mun och gå därifrån betyder inte att du vann. Det betyder helt enkelt din dumma åsna är inte värt min tid!Jag insåg att skära människor från mitt liv betyder inte att jag hatar dem, det betyder helt enkelt, jag respekterar mig.