Sunt förnuft är trots, inte på grund av utbildning.


sunt-förnuft-är-trots-inte-på-grund-av-utbildning
suntfrnuftärtrotsintegrundavutbildningsunt förnuftförnuft ärär trotsinte påpå grundgrund avav utbildningsunt förnuft ärförnuft är trotsinte på grundpå grund avgrund av utbildningsunt förnuft är trotsinte på grund avpå grund av utbildninginte på grund av utbildning

Det är tusen gånger bättre att ha sunt förnuft utan utbildning än att ha utbildning utan sunt förnuft.
det-är-tusen-gånger-bättre-att-ha-sunt-förnuft-utan-utbildning-än-att-ha-utbildning-utan-sunt-förnuft
Sunt förnuft och humor är samma sak, rör sig med olika hastigheter. En känsla för humor är bara sunt förnuft, dans.
sunt-förnuft-och-humor-är-samma-sak-rör-sig-med-olika-hastigheter-en-känsla-för-humor-är-bara-sunt-förnuft
Ingenting kan vara mer i strid med religion och prästerskapet än förnuft och sunt förnuft.
ingenting-kan-vara-mer-i-strid-med-religion-och-prästerskapet-än-förnuft-och-sunt-förnuft
Sunt förnuft är inte så vanligt.
sunt-förnuft-är-inte-så-vanligt
Genius är inte något mer än elegant sunt förnuft.
genius-är-inte-något-mer-än-elegant-sunt-förnuft
Du kan inte lagstifta intelligens och sunt förnuft i människor -Will Rogers
du-kan-inte-lagstifta-intelligens-och-sunt-förnuft-i-människor