Sunt förnuft är inte så vanligt.


sunt-förnuft-är-inte-så-vanligt
suntfrnuftärintevanligtsunt förnuftförnuft ärär inteinte såså vanligtsunt förnuft ärförnuft är inteär inte såinte så vanligtsunt förnuft är inteförnuft är inte såär inte så vanligtsunt förnuft är inte såförnuft är inte så vanligt

Det är ganska ironiskt hur sunt förnuft är inte vanligt alls.Sunt förnuft är inte vanligt, frihet är inte fri, och rättvisa är inte alltid bara. Dessa principer kommer aldrig att förändras.Sunt förnuft och humor är samma sak, rör sig med olika hastigheter. En känsla för humor är bara sunt förnuft, dans.Det är tusen gånger bättre att ha sunt förnuft utan utbildning än att ha utbildning utan sunt förnuft.Ingenting kan vara mer i strid med religion och prästerskapet än förnuft och sunt förnuft.Sunt förnuft är trots, inte på grund av utbildning.