Sunt förnuft är inte något man föds med, det är något du lärt.


sunt-förnuft-är-inte-något-man-föds-med-det-är-något-lärt
stacee plotnersuntfrnuftärintenågotmanfdsmeddetlärtsunt förnuftförnuft ärär inteinte någotnågot manman födsföds meddet ärär någotnågot dudu lärtsunt förnuft ärförnuft är inteär inte någotinte något mannågot man födsman föds meddet är någotär något dunågot du lärtsunt förnuft är inteförnuft är inte någotär inte något maninte något man födsnågot man föds meddet är något duär något du lärtsunt förnuft är inte någotförnuft är inte något manär inte något man födsinte något man föds meddet är något du lärt

Genius är inte något mer än elegant sunt förnuft.
genius-är-inte-något-mer-än-elegant-sunt-förnuft
Sunt förnuft och humor är samma sak, rör sig med olika hastigheter. En känsla för humor är bara sunt förnuft, dans.
sunt-förnuft-och-humor-är-samma-sak-rör-sig-med-olika-hastigheter-en-känsla-för-humor-är-bara-sunt-förnuft
Ganska är något man föds med. Men vacker, det är en lika möjligheter adjektiv. -Ralph Waldo Emerson
ganska-är-något-man-föds-med-men-vacker-det-är-lika-möjligheter-adjektiv
En man med stor sunt förnuft och god smak är en man utan originalitet eller civilkurage. -George Bernard Shaw
en-man-med-stor-sunt-förnuft-och-god-smak-är-man-utan-originalitet-eller-civilkurage
En man med stor sunt förnuft och god smak - vilket innebär därmed en man utan originalitet eller civilkurage
en-man-med-stor-sunt-förnuft-och-god-smak-vilket-innebär-därmed-man-utan-originalitet-eller-civilkurage
Han är en man med stor sunt förnuft och god smak - vilket innebär därmed en man utan originalitet eller civilkurage
han-är-man-med-stor-sunt-förnuft-och-god-smak-vilket-innebär-därmed-man-utan-originalitet-eller-civilkurage