Sunt förnuft är instinkt, och tillräckligt av det är geni.


sunt-förnuft-är-instinkt-och-tillräckligt-av-det-är-geni
josh billingssuntfrnuftärinstinktochtillräckligtavdetgenisunt förnuftförnuft ärär instinktoch tillräckligttillräckligt avav detdet ärär genisunt förnuft ärförnuft är instinktoch tillräckligt avtillräckligt av detav det ärdet är genisunt förnuft är instinktoch tillräckligt av dettillräckligt av det ärav det är genioch tillräckligt av det ärtillräckligt av det är geni

Sunt förnuft är lika sällsynt som geni, - är grunden för geni -Ralph Waldo Emerson
sunt-förnuft-är-lika-sällsynt-som-geni-är-grunden-för-geni
Framgång är mer en funktion av konsekvent sunt förnuft än det är geni. -En Wang
framgång-är-mer-funktion-av-konsekvent-sunt-förnuft-än-det-är-geni
Sunt förnuft är geni i sin arbetskläder -Ralph Waldo Emerson
sunt-förnuft-är-geni-i-sin-arbetskläder
Sunt förnuft och intelligens; vad som gör en person en riktig geni. -Wazim Shaw
sunt-förnuft-och-intelligens-vad-som-gör-person-riktig-geni