Sunt förnuft är geni klädd i sina arbetskläder.


sunt-förnuft-är-geni-klädd-i-sina-arbetskläder
suntfrnuftärgenikläddsinaarbetsklädersunt förnuftförnuft ärär genigeni kläddklädd ii sinasina arbetsklädersunt förnuft ärförnuft är geniär geni kläddgeni klädd iklädd i sinai sina arbetsklädersunt förnuft är geniförnuft är geni kläddär geni klädd igeni klädd i sinaklädd i sina arbetsklädersunt förnuft är geni kläddförnuft är geni klädd iär geni klädd i sinageni klädd i sina arbetskläder

Sunt förnuft är geni i sin arbetskläder -Ralph Waldo Emerson
sunt-förnuft-är-geni-i-sin-arbetskläder
Sunt förnuft är lika sällsynt som geni, - är grunden för geni -Ralph Waldo Emerson
sunt-förnuft-är-lika-sällsynt-som-geni-är-grunden-för-geni
Sunt förnuft är instinkt, och tillräckligt av det är geni. -Josh Billings
sunt-förnuft-är-instinkt-och-tillräckligt-av-det-är-geni
Framgång är mer en funktion av konsekvent sunt förnuft än det är geni. -En Wang
framgång-är-mer-funktion-av-konsekvent-sunt-förnuft-än-det-är-geni