Sunt förnuft är beräkning tillämpas på livet.


sunt-förnuft-är-beräkning-tillämpas-på-livet
henri frédéric amielsuntfrnuftärberäkningtillämpaslivetsunt förnuftförnuft ärär beräkningberäkning tillämpastillämpas påpå livetsunt förnuft ärförnuft är beräkningär beräkning tillämpasberäkning tillämpas påtillämpas på livetsunt förnuft är beräkningförnuft är beräkning tillämpasär beräkning tillämpas påberäkning tillämpas på livetsunt förnuft är beräkning tillämpasförnuft är beräkning tillämpas påär beräkning tillämpas på livet

Sunt förnuft är ett mått på den möjliga består av erfarenhet och förutseende den beräkning tillämpas på livet.
sunt-förnuft-är-ett-mått-på-den-möjliga-består-av-erfarenhet-och-förutseende-den-beräkning-tillämpas-på-livet
Hög politic är bara sunt förnuft tillämpas på stora ting. -Napoleon Bonaparte
hög-politic-är-bara-sunt-förnuft-tillämpas-på-stora-ting
Sunt förnuft och humor är samma sak, rör sig med olika hastigheter. En känsla för humor är bara sunt förnuft, dans.
sunt-förnuft-och-humor-är-samma-sak-rör-sig-med-olika-hastigheter-en-känsla-för-humor-är-bara-sunt-förnuft
De största resultat i livet brukar uppnås genom sunt förnuft och uthållighet.
de-största-resultat-i-livet-brukar-uppnås-genom-sunt-förnuft-och-uthållighet
Det är tusen gånger bättre att ha sunt förnuft utan utbildning än att ha utbildning utan sunt förnuft.
det-är-tusen-gånger-bättre-att-ha-sunt-förnuft-utan-utbildning-än-att-ha-utbildning-utan-sunt-förnuft
Ingenting kan vara mer i strid med religion och prästerskapet än förnuft och sunt förnuft.
ingenting-kan-vara-mer-i-strid-med-religion-och-prästerskapet-än-förnuft-och-sunt-förnuft