Suga upp och en dag du inte behöver suga i.


suga-upp-och-dag-inte-behöver-suga-i
sugauppochdagintebehversugasuga uppupp ochoch enen dagdag dudu inteinte behöverbehöver sugasuga isuga upp ochupp och enoch en dagen dag dudag du intedu inte behöverinte behöver sugabehöver suga isuga upp och enupp och en dagoch en dag duen dag du intedag du inte behöverdu inte behöver sugainte behöver suga isuga upp och en dagupp och en dag duoch en dag du inteen dag du inte behöverdag du inte behöver sugadu inte behöver suga i

Marijuana är inte en drog!!! Jag brukade suga kuk för koks! Du någonsin suga kuk för marijuana?Suga upp och låta det gåLåt aldrig personer som suger att suga glädjen av din dag!Sweat torkar, blodproppar, ben läker, suga upp prinsessa. Detta är softball.Min gamla kompis f * cked upp. Min nya boo lucked upp. Min ex tryna suga upp. Dessa dudes fick mig f * cked upp.Att vara trevlig mot någon du hellre slap inte vara falska, det kallas suga upp det och agera som en vuxen!