Styrka är en av de saker du ska ha. Du behöver inte känna att du har det då du går igenom den.


styrka-är-av-de-saker-ska-ha-du-behöver-inte-känna-att-har-det-då-går-igenom-den
styrkaäravdesakerskahabehverintekännaatthardetgårigenomdenstyrka ären avav dede sakersaker dudu skaska hadu behöverbehöver inteinte kännakänna attatt dudu harhar detdet dådu gårgår igenomigenom denstyrka är enär en aven av deav de sakerde saker dusaker du skadu ska hadu behöver intebehöver inte kännainte känna attkänna att duatt du hardu har dethar det dådet då dudå du gårdu går igenomgår igenom denstyrka är en avär en av deen av de sakerav de saker dude saker du skasaker du ska hadu behöver inte kännabehöver inte känna attinte känna att dukänna att du haratt du har detdu har det dåhar det då dudet då du gårdå du går igenomdu går igenom denstyrka är en av deär en av de sakeren av de saker duav de saker du skade saker du ska hadu behöver inte känna attbehöver inte känna att duinte känna att du harkänna att du har detatt du har det dådu har det då duhar det då du gårdet då du går igenomdå du går igenom den

Styrka kommer inte från att vinna, din kamp utveckla din styrka. När du går igenom svårigheter och beslutar att inte kapitulera det är styrka.
styrka-kommer-inte-från-att-vinna-din-kamp-utveckla-din-styrka-när-går-igenom-svårigheter-och-beslutar-att-inte-kapitulera-det-är-styrka
Gud designar vad vi går igenom i livet, men vi bestämmer hur vi går igenom det. I allting börjar och slutar med en bön den bästa planen. -Nishan Panwar
gud-designar-vad-vi-går-igenom-i-livet-men-vi-bestämmer-hur-vi-går-igenom-det-i-allting-börjar-och-slutar-med-bön-den-bästa-planen
Det tar inte mycket styrka för att göra saker, men det kräver stor styrka för att besluta om vad som ska göras.
det-tar-inte-mycket-styrka-för-att-göra-saker-men-det-kräver-stor-styrka-för-att-besluta-om-vad-som-ska-göras
Om jag satt själv en uppgift, vare sig det så obetydliga, ska jag se igenom det. Hur annars ska jag har förtroende för mig att göra viktiga saker? -George Clason
om-jag-satt-själv-uppgift-vare-sig-det-så-obetydliga-ska-jag-se-igenom-det-hur-annars-ska-jag-har-förtroende-för-mig-att-göra-viktiga-saker
Är det inte fantastiskt hur en enkel leende kan dölja all smärta och frustration du går igenom och lämna bakom bara styrka?
Är-det-inte-fantastiskt-hur-enkel-leende-kan-dölja-all-smärta-och-frustration-går-igenom-och-lämna-bakom-bara-styrka
Ibland vänner går igenom helvetet, är det bästa du kan göra ta en plats och gå igenom den med dem. -Ana Chable
ibland-vänner-går-igenom-helvetet-är-det-bästa-kan-göra-plats-och-gå-igenom-den-med-dem