Stora tankar ensamt inte gör en människa stora men stora tankar med motsvarande åtgärder.


stora-tankar-ensamt-inte-gör-människa-stora-men-stora-tankar-med-motsvarande-åtgärder
terry markstoratankarensamtintegrmänniskastoramenmedmotsvarandeåtgärderstora tankartankar ensamtensamt inteinte görgör enen människamänniska storastora menmen storastora tankartankar medmed motsvarandemotsvarande åtgärderstora tankar ensamttankar ensamt inteensamt inte görinte gör engör en människaen människa storamänniska stora menstora men storamen stora tankarstora tankar medtankar med motsvarandemed motsvarande åtgärderstora tankar ensamt intetankar ensamt inte görensamt inte gör eninte gör en människagör en människa storaen människa stora menmänniska stora men storastora men stora tankarmen stora tankar medstora tankar med motsvarandetankar med motsvarande åtgärderstora tankar ensamt inte görtankar ensamt inte gör enensamt inte gör en människainte gör en människa storagör en människa stora menen människa stora men storamänniska stora men stora tankarstora men stora tankar medmen stora tankar med motsvarandestora tankar med motsvarande åtgärder

Alla stora handlingar och alla stora tankar har en löjligt början. Stora arbeten föds ofta på ett gathörn eller i en restaurang svängdörr.
alla-stora-handlingar-och-alla-stora-tankar-har-löjligt-början-stora-arbeten-föds-ofta-på-ett-gathörn-eller-i-restaurang-svängdörr
Stora tankar talar bara till eftertänksamma sinne, men stora insatser tala för hela mänskligheten
stora-tankar-talar-bara-till-eftertänksamma-sinne-men-stora-insatser-tala-för-hela-mänskligheten
Små knappar öppnar stora lås, Enkla ord speglar stora tankar, kan Ditt leende bota hjärtblock, så håll på att le det rocks. Gott Nytt År
små-knappar-öppnar-stora-lås-enkla-ord-speglar-stora-tankar-kan-ditt-leende-bota-hjärtblock-så-håll-på-att-det-rocks-gott-nytt-År
Alla stora handlingar och alla stora tankar har en löjlig början
alla-stora-handlingar-och-alla-stora-tankar-har-löjlig-början
Små nycklar kan öppna stora lås, enkla ord kan uttrycka stora tankar. En text från dig aldrig misslyckas med att göra mig att le hela dagen igenom. -Azgraybebly Josland
små-nycklar-kan-öppna-stora-lås-enkla-ord-kan-uttrycka-stora-tankar-en-text-från-dig-aldrig-misslyckas-med-att-göra-mig-att-hela-dagen-igenom
Vårda ditt sinne med stora tankar; att tro på den heroiska gör hjältar -Benjamin Disraeli
vårda-ditt-sinne-med-stora-tankar-att-tro-på-den-heroiska-gör-hjältar