Stora saker inte gjort av impuls, utan genom en serie av små saker förs samman.


stora-saker-inte-gjort-av-impuls-utan-genom-serie-av-små-saker-förs-samman
storasakerintegjortavimpulsutangenomseriesmåfrssammanstora sakersaker inteinte gjortgjort avav impulsutan genomgenom enen serieserie avav småsmå sakersaker försförs sammanstora saker intesaker inte gjortinte gjort avgjort av impulsutan genom engenom en serieen serie avserie av småav små sakersmå saker förssaker förs sammanstora saker inte gjortsaker inte gjort avinte gjort av impulsutan genom en seriegenom en serie aven serie av småserie av små sakerav små saker förssmå saker förs sammanstora saker inte gjort avsaker inte gjort av impulsutan genom en serie avgenom en serie av småen serie av små sakerserie av små saker försav små saker förs samman

Stora saker görs genom en serie av små saker samlade
stora-saker-görs-genom-serie-av-små-saker-samlade
Stora saker skapas av att en serie små saker sammanstrålar. -Vincent van Gogh
stora-saker-skapas-av-att-serie-små-saker-sammanstrålar
Jag föreställa sig att den stora delen av elände mänsklighetens förs på dem genom falska beräkningar de har gjort av värdet av saker.
jag-föreställa-sig-att-den-stora-delen-av-elände-mänsklighetens-förs-på-dem-genom-falska-beräkningar-de-har-gjort-av-värdet-av-saker
Du måste tänka på stora saker medan du gör små saker, så att alla små saker går i rätt riktning. -Alvin Toffler
du-måste-tänka-på-stora-saker-medan-gör-små-saker-så-att-alla-små-saker-går-i-rätt-riktning
Vi kan inte göra stora saker bara små saker med stor kärlek
vi-kan-inte-göra-stora-saker-bara-små-saker-med-stor-kärlek
Vi kan inte göra stora saker på denna jord, bara små saker med stor kärlek. -Moder Teresa
vi-kan-inte-göra-stora-saker-på-denna-jord-bara-små-saker-med-stor-kärlek