Stora prestationer är inte en funktion av muskel eller resning; Det är en funktion av visdom.


stora-prestationer-är-inte-funktion-av-muskel-eller-resning-det-är-funktion-av-visdom
ore abayomistoraprestationerärintefunktionavmuskelellerresningdetvisdomstora prestationerprestationer ärär inteinte enen funktionfunktion avav muskelmuskel ellereller resningdet ären funktionfunktion avav visdomstora prestationer ärprestationer är inteär inte eninte en funktionen funktion avfunktion av muskelav muskel ellermuskel eller resningdet är enär en funktionen funktion avfunktion av visdomstora prestationer är inteprestationer är inte enär inte en funktioninte en funktion aven funktion av muskelfunktion av muskel ellerav muskel eller resningdet är en funktionär en funktion aven funktion av visdomstora prestationer är inte enprestationer är inte en funktionär inte en funktion avinte en funktion av muskelen funktion av muskel ellerfunktion av muskel eller resningdet är en funktion avär en funktion av visdom

I varje arkitektur, det finns en rättvisa mellan den pragmatiska funktion och symbolisk funktionDen stora funktion poesi är att ge tillbaka till oss de situationer som våra drömmar.En ny funktion eller färsk take kan förändra allt.När personlig dom är ur funktion (eller förbjuden), är för män ledordet inte hur man väljer, men hur att motivera sitt valDet är inte av muskel, hastighet, eller fysiska fingerfärdighet att stora saker uppnås, men genom reflektion, karaktärsstyrka, och dom.Faxen är för närvarande ur funktion använd telegram på bottenvåningen eller kontakta receptionen för en bärare duva