Stora människor tala om idéer, vanliga människor prata om saker och små människor tala om vin.


stora-människor-tala-om-idéer-vanliga-människor-prata-om-saker-och-små-människor-tala-om-vin
storamänniskortalaomidéervanligapratasakerochsmåvinstora människortala omom idéervanliga människorprata omom sakersaker ochoch småsmå människortala omom vinstora människor talamänniskor tala omtala om idéervanliga människor pratamänniskor prata omprata om sakerom saker ochsaker och småoch små människorsmå människor talamänniskor tala omtala om vinstora människor tala ommänniskor tala om idéervanliga människor prata ommänniskor prata om sakerprata om saker ochom saker och småsaker och små människoroch små människor talasmå människor tala ommänniskor tala om vinstora människor tala om idéervanliga människor prata om sakermänniskor prata om saker ochprata om saker och småom saker och små människorsaker och små människor talaoch små människor tala omsmå människor tala om vin

Stora människor prata om idéer vanliga människor talar om saker små människor prata om andra människor
stora-människor-prata-om-idéer-vanliga-människor-talar-om-saker-små-människor-prata-om-andra-människor
Stora människor prata om idéer. Små människor prata om andra.
stora-människor-prata-om-idéer-små-människor-prata-om-andra
Stora människor diskutera epoker, vanliga människor diskutera trender och små människor diskutera etiketter. -Melody Minagar
stora-människor-diskutera-epoker-vanliga-människor-diskutera-trender-och-små-människor-diskutera-etiketter
Att prata och vältalighet är inte samma sak: att tala och tala väl är två saker. En dåre kan tala, men en vis man talar. -Heinrich Heine
att-prata-och-vältalighet-är-inte-samma-sak-att-tala-och-tala-väl-är-två-saker-en-dåre-kan-tala-men-vis-man-talar
Det finns inga stora människor i denna värld, bara stora utmaningar som vanliga människor stiger för att möta. -William Frederick Halsey Jr
det-finns-inga-stora-människor-i-denna-värld-bara-stora-utmaningar-som-vanliga-människor-stiger-för-att-mö
När du hör människor tala på ett annat språk: 6% jag önskar att jag kunde tala det. 94% Dessa tikar bättre att inte tala om mig...
när-hör-människor-tala-på-ett-annat-språk-6%-jag-önskar-att-jag-kunde-tala-det-94%-dessa-tikar-bättre-att-inte-tala-om-mig