Stora företag i hur de arbetar, börja med stora ledare.


stora-företag-i-hur-de-arbetar-börja-med-stora-ledare
storafretaghurdearbetarbrjamedstoraledarestora företagföretag ii hurhur dede arbetarbörja medmed storastora ledarestora företag iföretag i huri hur dehur de arbetarbörja med storamed stora ledarestora företag i hurföretag i hur dei hur de arbetarbörja med stora ledarestora företag i hur deföretag i hur de arbetar

Det finns inget man försöker inte när stora företag hålla ut löftet om stora belöningar. -Titus Livius
det-finns-inget-man-försöker-inte-när-stora-företag-hålla-ut-löftet-om-stora-belöningar
Ingen föds stora, stora människor utvecklar sig genom att sikta på det bästa och arbetar hårt för det
ingen-föds-stora-stora-människor-utvecklar-sig-genom-att-sikta-på-det-bästa-och-arbetar-hårt-för-det
Ledare måste anropa en alkemi med stora visioner.
ledare-måste-anropa-alkemi-med-stora-visioner
Stora tankar ensamt inte gör en människa stora men stora tankar med motsvarande åtgärder. -Terry Mark
stora-tankar-ensamt-inte-gör-människa-stora-men-stora-tankar-med-motsvarande-åtgärder
Vänta inte med att vara bra att börja göra stora saker. Du blir stor genom att göra stora saker. -Terry Mark
vänta-inte-med-att-vara-bra-att-börja-göra-stora-saker-du-blir-stor-genom-att-göra-stora-saker
Vissa personer med stora förtjänster är obehagligt, medan andra med stora laster är förtjusande. -Duc De La Rochefoucals
vissa-personer-med-stora-förtjänster-är-obehagligt-medan-andra-med-stora-laster-är-förtjusande