Spänningen att flyga är alltför angelägna, nöjet för stor, för att försummas som en sport.


spänningen-att-flyga-är-alltför-angelägna-nöjet-för-stor-för-att-försummas-som-sport
orville wrightspänningenattflygaäralltfrangelägnanjetfrstorfrsummassomsportspänningen attatt flygaflyga ärär alltföralltför angelägnanöjet förför storför attatt försummasförsummas somsom enen sportspänningen att flygaatt flyga ärflyga är alltförär alltför angelägnanöjet för storför att försummasatt försummas somförsummas som ensom en sportspänningen att flyga äratt flyga är alltförflyga är alltför angelägnaför att försummas somatt försummas som enförsummas som en sportspänningen att flyga är alltföratt flyga är alltför angelägnaför att försummas som enatt försummas som en sport

Du kan antingen vara fågeln som är för rädd för att flyga eller en som är alltför upptagen som flyger till känna rädd.En stor del av efterfrågan på kvinnor i strid kommer från kvinnliga poliser som är angelägna för medaljer och kampanjer.Pengar var aldrig en stor motivation för mig, förutom som ett sätt att hålla poäng. Den verkliga spänningen spelar spelet.Helvetet är sanning sett alltför sent - tull försummas i sin säsongAlltför stor oro med motiv (särskilt en egen driv) riskerar att leda till alltför lite oro för konsekvenserna.Hockey är en sport för vita män. Basket är en sport för svarta män. Golf är en sport för vita män klädda som svarta hallickar