Sluta ge människor makt att kontrollera ditt leende, ditt värde, och din attityd.


sluta-ge-människor-makt-att-kontrollera-ditt-leende-ditt-värde-och-din-attityd
slutagemänniskormaktattkontrolleradittleendevärdeochdinattitydsluta gege människormakt attatt kontrollerakontrollera dittditt leendeditt värdeoch dindin attitydsluta ge människorge människor maktmänniskor makt attmakt att kontrolleraatt kontrollera dittkontrollera ditt leendeoch din attitydsluta ge människor maktge människor makt attmänniskor makt att kontrolleramakt att kontrollera dittatt kontrollera ditt leendesluta ge människor makt attge människor makt att kontrolleramänniskor makt att kontrollera dittmakt att kontrollera ditt leende

Du kan låta ditt leende förändra människor, men låt inte människor att ändra ditt leende.Ditt värde minskar inte grundar sig på någons oförmåga att se ditt värde. Det är deras förlust, inte din.Om ditt sinne går, dina handlingar följa. Oavsett vad du tycker om kommer att diktera ditt beteende, din attityd, och i slutändan din riktning i livet.Vissa människor gör din skratta lite starkare, ditt leende lite ljusare och ditt liv lite bättre.Ditt värde minskar inte grundar sig på någons oförmåga att se ditt värdeKvinnor är som internet virus de ange ditt liv, skanna din ficka, redigera ditt sinne, ladda ner deras problem, ta bort ditt leende...