Skylla aldrig någon i livet; Goda människor ger lycka. Dåliga människor ger upplevelser. De värsta människor ger en lektion. Bästa människor ger minnen.


skylla-aldrig-någon-i-livet-goda-människor-ger-lycka-dåliga-människor-ger-upplevelser-de-värsta-människor-ger-lektion-bästa-människor-ger
skyllaaldrignågonlivetgodamänniskorgerlyckadåligaupplevelserdevärstalektionbästaminnenskylla aldrigaldrig någonnågon ii livetgoda människorger lyckadåliga människorger upplevelserde värstavärsta människorger enen lektionbästa människorger minnenskylla aldrig någonaldrig någon inågon i livetgoda människor germänniskor ger lyckadåliga människor germänniskor ger upplevelserde värsta människorvärsta människor germänniskor ger enger en lektionbästa människor germänniskor ger minnen

Avvisar aldrig någon i ditt liv, eftersom goda människor ger oss lycka och dåliga människor ger oss erfarenhet. Båda är viktiga i livet. -Bubbly
avvisar-aldrig-någon-i-ditt-liv-eftersom-goda-människor-ger-oss-lycka-och-dåliga-människor-ger-oss-erfarenhet-båda-är-viktiga-i-livet
Kom alltid ihåg: Goda människor ger dig lycka och dåliga människor ger du upplever.
kom-alltid-ihåg-goda-människor-ger-dig-lycka-och-dåliga-människor-ger-upplever
Skyller aldrig någon dag i ditt liv. Bra dagar ge dig lycka, dåliga dagar ger dig erfarenhet, värsta dagarna ger dig en lektion.
skyller-aldrig-någon-dag-i-ditt-liv-bra-dagar-ge-dig-lycka-dåliga-dagar-ger-dig-erfarenhet-värsta-dagarna-ger-dig-lektion
Det finns 3 typer av dagar i ditt liv 1) bra dagar ger dig lycka 2) dåliga dagar ger du upplever 3) värsta dagarna ger dig en lektion. -Nishan Panwar
det-finns-3-typer-av-dagar-i-ditt-liv-1-bra-dagar-ger-dig-lycka-2-dåliga-dagar-ger-upplever-3-värsta-dagarna-ger-dig-lektion
Uppskatta varje dag i ditt liv. Bra dagar ge dig lycka, dåliga dagar ger dig erfarenhet, och de värsta dagarna ger dig lektioner.
uppskatta-varje-dag-i-ditt-liv-bra-dagar-ge-dig-lycka-dåliga-dagar-ger-dig-erfarenhet-och-de-värsta-dagarna-ger-dig-lektioner
Kärlek ger dig skäl att le och goda tider för att skratta åt, men mest av allt, det ger dig minnen som du aldrig kan glömma.
kärlek-ger-dig-skäl-att-och-goda-tider-för-att-skratta-åt-men-mest-av-allt-det-ger-dig-minnen-som-aldrig-kan-glömma