Skrapa en pessimist och du hittar ofta en försvarare av privilegium


skrapa-pessimist-och-hittar-ofta-försvarare-av-privilegium
william beveridgeskrapapessimistochhittaroftafrsvarareavprivilegiumskrapa enen pessimistpessimist ochoch dudu hittarhittar oftaofta enen försvarareförsvarare avav privilegiumskrapa en pessimisten pessimist ochpessimist och duoch du hittardu hittar oftahittar ofta enofta en försvarareen försvarare avförsvarare av privilegiumskrapa en pessimist ochen pessimist och dupessimist och du hittaroch du hittar oftadu hittar ofta enhittar ofta en försvarareofta en försvarare aven försvarare av privilegiumskrapa en pessimist och duen pessimist och du hittarpessimist och du hittar oftaoch du hittar ofta endu hittar ofta en försvararehittar ofta en försvarare avofta en försvarare av privilegium

Skrapa en hund och du hittar ett fast jobb.
skrapa-hund-och-hittar-ett-fast-jobb
Skrapa på ytan av de flesta cyniker och du hittar en frustrerad idealist... någon som gjorde misstaget att omvandla sina ideal till förväntningarna. -Peter Senge
skrapa-på-ytan-av-de-flesta-cyniker-och-hittar-frustrerad-idealist-någon-som-gjorde-misstaget-att-omvandla-sina-ideal-till-förväntningarna
Sanningen lider ofta mer av värmen från dess försvarare än från argument sina motståndare -William Penn
sanningen-lider-ofta-mer-av-värmen-från-dess-försvarare-än-från-argument-sina-motståndare
Sanningen lider ofta mer av värmen från dess försvarare än argumenten från sina motståndare.
sanningen-lider-ofta-mer-av-värmen-från-dess-försvarare-än-argumenten-från-sina-motståndare
Intelligens och artighet inte alltid kombineras ofta i ett trähus en gyllene rum vi hittar.
intelligens-och-artighet-inte-alltid-kombineras-ofta-i-ett-trähus-gyllene-rum-vi-hittar
Ordföranden verkar förlänga verkställande privilegium väg ut förbi atmosfären. Vad han säger är verkställande privilegium är ingenting annat än verkställande struntprat. -Sam Ervin
ordföranden-verkar-förlänga-verkställande-privilegium-väg-ut-förbi-atmosfären-vad-han-säger-är-verkställande-privilegium-är-ingenting