Skillnaden mellan en smart man och en klok man är att en smart man vet vad man ska säga, en vis man vet om eller inte att säga det.


skillnaden-mellan-smart-man-och-klok-man-är-att-smart-man-vet-vad-man-ska-säga-vis-man-vet-om-eller-inte-att-säga-det
azgraybebly joslanskillnadenmellansmartmanochklokärattvetvadskasägavisomellerintesägadetskillnaden mellanmellan enen smartsmart manman ochoch enen klokklok manman ärär attatt enen smartsmart manman vetvet vadvad manman skaska sägaen visvis manman vetvet omom ellereller inteinte attatt sägasäga detskillnaden mellan enmellan en smarten smart mansmart man ochman och enoch en kloken klok manklok man ärman är attär att enatt en smarten smart mansmart man vetman vet vadvet vad manvad man skaman ska sägaen vis manvis man vetman vet omvet om ellerom eller inteeller inte attinte att sägaatt säga detskillnaden mellan en smartmellan en smart manen smart man ochsmart man och enman och en klokoch en klok manen klok man ärklok man är attman är att enär att en smartatt en smart manen smart man vetsmart man vet vadman vet vad manvet vad man skavad man ska sägaen vis man vetvis man vet omman vet om ellervet om eller inteom eller inte atteller inte att sägainte att säga detskillnaden mellan en smart manmellan en smart man ochen smart man och ensmart man och en klokman och en klok manoch en klok man ären klok man är attklok man är att enman är att en smartär att en smart manatt en smart man veten smart man vet vadsmart man vet vad manman vet vad man skavet vad man ska sägaen vis man vet omvis man vet om ellerman vet om eller intevet om eller inte attom eller inte att sägaeller inte att säga det

En smart man tror bara hälften av vad han hör, en vis man vet vilken hälft. -Jeff Cooper
en-smart-man-tror-bara-hälften-av-vad-han-hör-vis-man-vet-vilken-hälft
En smart person vet vad jag ska säga. En klok person vet om eller inte att säga det.
en-smart-person-vet-vad-jag-ska-säga-en-klok-person-vet-om-eller-inte-att-säga-det
Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. -Nalle Puh
om-man-inte-vet-var-man-ska-är-det-ingen-idé-att-skynda-sig-man-vet-ändå-inte-när-man-kommer-fram
Lycklig är den person som vet vad man ska minnas av det förflutna, vad man ska njuta av i detta, och vad man ska planera för i framtiden.
lycklig-är-den-person-som-vet-vad-man-ska-minnas-av-det-förflutna-vad-man-ska-njuta-av-i-detta-och-vad-man-ska-planera-för-i-framtiden
Man vet aldrig hur man säga adjö, en kvinna vet aldrig när man säger det.
man-vet-aldrig-hur-man-säga-adjö-kvinna-vet-aldrig-när-man-säger-det
Smart man + smart kvinna = Romance. Smart man + dum kvinna = Affair. Dumb Man + smart kvinna = äktenskap. Dumb Man + dum kvinna = graviditet.
smart-man-+-smart-kvinna-=-romance-smart-man-+-dum-kvinna-=-affair-dumb-man-+-smart-kvinna-=-äktenskap-dumb-man-+-dum-kvinna-=-graviditet