Själsfrände: två små ord, en stor koncept. En tro att någon, någonstans, håller nyckeln till ditt hjärta


själsfrände-två-små-ord-stor-koncept-en-tro-att-någon-någonstans-håller-nyckeln-till-ditt-hjärta
själsfrändetvåsmåordstorkoncepttroattnågonnågonstanshållernyckelntillditthjärtatvå småen storen trotro attatt någonhåller nyckelnnyckeln tilltill dittditt hjärtatvå små orden stor koncepten tro atttro att någonhåller nyckeln tillnyckeln till ditttill ditt hjärtaen tro att någonhåller nyckeln till dittnyckeln till ditt hjärtahåller nyckeln till ditt hjärta

Förtroende är ett litet ord med en stor koncept.Nyckeln till framgång är en två ord svar: Vet människor.Dina ord är nyckeln till mitt hjärtaNyckeln till framgång är att följa ditt hjärta.Alla våra förhoppningar ligger nu med två små hober, någonstans i vildmarken.Jag bär ditt hjärta i mitt hjärta Du är min själsfrände Jag kommer alltid att tillhöra dig.