Ser ut som en flicka, agera som en dam. Tänk som en man och fungerar som en chef...


ser-ut-som-flicka-agera-som-dam-tänk-som-man-och-fungerar-som-chef
serutsomflickaageradamtänkmanochfungerarchefser utut somsom enen flickaagera somsom enen damtänk somsom enen manman ochoch fungerarfungerar somsom enen chefser ut somut som ensom en flickaagera som ensom en damtänk som ensom en manen man ochman och fungeraroch fungerar somfungerar som ensom en chefser ut som enut som en flickaagera som en damtänk som en mansom en man ochen man och fungerarman och fungerar somoch fungerar som enfungerar som en chefser ut som en flickatänk som en man ochsom en man och fungeraren man och fungerar somman och fungerar som enoch fungerar som en chef

Ser ut som en flicka. Bete dig som en dam. Tänk som en man. Fungerar som en chef.
ser-ut-som-flicka-bete-dig-som-dam-tänk-som-man-fungerar-som-chef
Ser ut som en flicka agera som en dam tänka som en man arbeta som en chef
ser-ut-som-flicka-agera-som-dam-tänka-som-man-arbeta-som-chef
Det är svårt att vara en kvinna. Du måste tänka som en man, agera som en dam, ser ut som en ung flicka, och fungerar som en häst
det-är-svårt-att-vara-kvinna-du-måste-tänka-som-man-agera-som-dam-ser-ut-som-ung-flicka-och-fungerar-som-häst
Fyra saker en kvinna bör veta: Hur man ser ut som en flicka, hur man agerar som en dam, hur man tänka som en människa och hur man arbetar som en hund
fyra-saker-kvinna-bör-veta-hur-man-ser-ut-som-flicka-hur-man-agerar-som-dam-hur-man-tänka-som-människa-och-hur-man-arbetar-som-hund
Tänk som en handlingens man, agera som en man av tanke. -Henri Bergson
tänk-som-handlingens-man-agera-som-man-av-tanke
Du ser vem som helst kan se en vacker flicka, men den tar särskilda människor att se en gammal dam och för att kunna se den vackra kvinnan som hon måste ha varit.
du-ser-vem-som-helst-kan-se-vacker-flicka-men-den-tar-särskilda-människor-att-se-gammal-dam-och-för-att-kunna-se-den-vackra-kvinnan-som-hon