Se upp när du slåss mot monster, så att du inte själv blir ett monster.


se-upp-när-slåss-monster-så-att-inte-själv-blir-ett-monster
friedrich nietzscheseuppnärslåssmonsterattintesjälvblirettmonsterse uppupp närnär dudu slåssslåss motmot monsterså attatt dudu inteinte självsjälv blirblir ettett monsterse upp närupp när dunär du slåssdu slåss motslåss mot monsterså att duatt du intedu inte självinte själv blirsjälv blir ettblir ett monsterse upp när duupp när du slåssnär du slåss motdu slåss mot monsterså att du inteatt du inte självdu inte själv blirinte själv blir ettsjälv blir ett monsterse upp när du slåssupp när du slåss motnär du slåss mot monsterså att du inte självatt du inte själv blirdu inte själv blir ettinte själv blir ett monster

Han som slåss med monster kan ta hand så att han blir därmed ett monster. Är inte livet hundra gånger för kort för oss att borra oss?Det är vanligt att kalla Ilska är fiende till icke-våld och stolthet är ett monster som slukar upp.Nästan alla bilder som du laddat upp på Facebook är alla ändras i Photoshop. Tik! är du säker på att du inte är ett monster i verkliga livet?... AlahI den här branschen, tills du är känd som ett monster du inte är en stjärna.Jag minns när min Mahjong var blyg och tyst, jag skapade ett monster.