Sarkasm: Förmågan att förolämpa idioter utan dem inse det.


sarkasm-förmågan-att-förolämpa-idioter-utan-dem-inse-det
sarkasmfrmåganattfrolämpaidioterutandeminsedetförmågan attatt förolämpaförolämpa idioteridioter utanutan demdem inseinse detförmågan att förolämpaatt förolämpa idioterförolämpa idioter utanidioter utan demutan dem insedem inse detförmågan att förolämpa idioteratt förolämpa idioter utanförolämpa idioter utan demidioter utan dem inseutan dem inse detförmågan att förolämpa idioter utanatt förolämpa idioter utan demförolämpa idioter utan dem inseidioter utan dem inse det

Sarkasm förmågan att förolämpa idioter utan dem inse detForskare har upptäckt att förmågan att upptäcka sarkasm är användbar. Exponeringen för sarkasm ökar kreativ problemlösning.Det är skillnaden mellan ironi och sarkasm. Ironi kan vara spontan, medan sarkasm kräver vilja. Du måste skapa sarkasm.Om vi försökte skriva om politik, skulle du inse att vi är alla ett gäng idioter.Det är svårt att avgöra om TV gör idioter av alla, eller om det speglar amerikaner som verkligen är idioter att börja medLåt oss inte glömma att de små känslor är de stora kaptener i våra liv och vi lyda dem utan att inse det