Sanningen är konstigare än fiktion, men det beror på Fiction är skyldig att hålla sig till möjligheterna sanningen är inte.


sanningen-är-konstigare-än-fiktion-men-det-beror-på-fiction-är-skyldig-att-hålla-sig-till-möjligheterna-sanningen-är-inte
sanningenärkonstigareänfiktionmendetberorfictionskyldigatthållasigtillmjligheternasanningenintesanningen ärär konstigarekonstigare änän fiktionmen detdet berorpå fictionfiction ärär skyldigskyldig attatt hållahålla sigsig tilltill möjligheternamöjligheterna sanningensanningen ärär intesanningen är konstigareär konstigare änkonstigare än fiktionmen det berordet beror påberor på fictionpå fiction ärfiction är skyldigär skyldig attskyldig att hållaatt hålla sighålla sig tillsig till möjligheternatill möjligheterna sanningenmöjligheterna sanningen ärsanningen är intesanningen är konstigare änär konstigare än fiktionmen det beror pådet beror på fictionberor på fiction ärpå fiction är skyldigfiction är skyldig attär skyldig att hållaskyldig att hålla sigatt hålla sig tillhålla sig till möjligheternasig till möjligheterna sanningentill möjligheterna sanningen ärmöjligheterna sanningen är intesanningen är konstigare än fiktionmen det beror på fictiondet beror på fiction ärberor på fiction är skyldigpå fiction är skyldig attfiction är skyldig att hållaär skyldig att hålla sigskyldig att hålla sig tillatt hålla sig till möjligheternahålla sig till möjligheterna sanningensig till möjligheterna sanningen ärtill möjligheterna sanningen är inte

Det är inte konstigt att sanningen är konstigare än fiktion. Fiction måste vettigt.
det-är-inte-konstigt-att-sanningen-är-konstigare-än-fiktion-fiction-måste-vettigt
Fiction är skyldig att hålla sig till möjligheter. Sanningen är inte.
fiction-är-skyldig-att-hålla-sig-till-möjligheter-sanningen-är-inte
Anledningen Sanningen är konstigare än fiktion är att sanningen har en bättre författare. -Stuart Taylor
anledningen-sanningen-är-konstigare-än-fiktion-är-att-sanningen-har-bättre-författare
Sanningen är inte bara konstigare än fiktion, det är mer intressant -William Randolph
sanningen-är-inte-bara-konstigare-än-fiktion-det-är-mer-intressant
Sanningen skulle snabbt upphöra att bli konstigare än fiktion, när vi fick så van vid det -Henry Louis Mencken
sanningen-skulle-snabbt-upphöra-att-bli-konstigare-än-fiktion-när-vi-fick-så-van-vid-det
Varför skulle inte sanning vara konstigare än fiktion? Fiktion, trots allt, har vettigt.
varför-skulle-inte-sanning-vara-konstigare-än-fiktion-fiktion-trots-allt-har-vettigt