Sanningen är den yttersta makten. När sanningen kommer runt, alla lögner måste springa och gömma sig.


sanningen-är-den-yttersta-makten-när-sanningen-kommer-runt-alla-lögner-måste-springa-och-gömma-sig
sanningenärdenytterstamaktennärsanningenkommerruntallalgnermåstespringaochgmmasigsanningen ärär denden ytterstayttersta maktennär sanningensanningen kommerkommer runtalla lögnerlögner måstemåste springaspringa ochoch gömmagömma sigsanningen är denär den ytterstaden yttersta maktennär sanningen kommersanningen kommer runtalla lögner måstelögner måste springamåste springa ochspringa och gömmaoch gömma sigsanningen är den ytterstaär den yttersta maktennär sanningen kommer runtalla lögner måste springalögner måste springa ochmåste springa och gömmaspringa och gömma sigsanningen är den yttersta maktenalla lögner måste springa ochlögner måste springa och gömmamåste springa och gömma sig

Sanningen kommer att visa om en lögn har varit eker och lögner kommer alltid dölja när sanningen uppenbaras
sanningen-kommer-att-visa-om-lögn-har-varit-eker-och-lögner-kommer-alltid-dölja-när-sanningen-uppenbaras
Lögner är kraftfulla, orädd och våga när sanningen är frånvarande. Men sanningen i slutet, kommer alltid att städa upp i röran. -Terry Mark
lögner-är-kraftfulla-orädd-och-våga-när-sanningen-är-frånvarande-men-sanningen-i-slutet-kommer-alltid-att-städa-upp-i-röran
Det finns ingen anledning att söka sanningen; sanningen kommer att visa sig även om begravd under ett berg av lögner.
det-finns-ingen-anledning-att-söka-sanningen-sanningen-kommer-att-visa-sig-även-om-begravd-under-ett-berg-av-lögner
Sanningen kan skada, men att lära sig sanningen efter matas en väv av lögner ont mer. -Juanita Kay Ross
sanningen-kan-skada-men-att-lära-sig-sanningen-efter-matas-väv-av-lögner-ont-mer
I en demokrati har individen inte bara den yttersta makten, men bär det yttersta ansvaret -Norman Cousins ​​
i-demokrati-har-individen-inte-bara-den-yttersta-makten-men-bär-det-yttersta-ansvaret
Stupid - veta sanningen, se sanningen men fortfarande tro på lögner.
stupid-veta-sanningen-se-sanningen-men-fortfarande-tro-på-lögner