Samtalen är cool, texterna är okej, tweets är chill, är ett Facebook-meddelande okej, men inget slår se någon personligen.


samtalen-är-cool-texterna-är-okej-tweets-är-chill-är-ett-facebook-meddelande-okej-men-inget-slår-se-någon-personligen
anurag prakash raysamtalenärcooltexternaokejtweetschillettfacebookmeddelandemeningetslårsenågonpersonligensamtalen ärär cooltexterna ärär okejtweets ärär chillär ettmen ingetinget slårslår sese någonnågon personligensamtalen är cooltexterna är okejtweets är chillmen inget slåringet slår seslår se någonse någon personligenmen inget slår seinget slår se någonslår se någon personligenmen inget slår se någoninget slår se någon personligen

Inget slår att drickas hemma! Okej kanske allt gör...Jag är okej idag. Jag ska vara okej i morgon. Och nästa dag efter att jag kommer fortfarande vara okej. Men i ett år kommer du att se mig, kommer jag vara fantastisktInget annat är okej men vi ärMamma och pappa, det är okej att du är på Facebook, men ska du inte invadera Twitter nu.Alternativet Poke är okej, men när är Facebook kommer att komma ut med en option PunchJag vet men om jag inte okej det är okej för