Samtal om vädret är den sista tillflykt fantasilöst.


samtal-om-vädret-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
oscar wildesamtalomvädretärdensistatillflyktfantasilstsamtal omom vädretvädret ärär denden sistasista tillflykttillflykt fantasilöstsamtal om vädretom vädret ärvädret är denär den sistaden sista tillflyktsista tillflykt fantasilöstsamtal om vädret ärom vädret är denvädret är den sistaär den sista tillflyktden sista tillflykt fantasilöstsamtal om vädret är denom vädret är den sistavädret är den sista tillflyktär den sista tillflykt fantasilöst

Konsekvens är den sista tillflykt fantasilöst. -Oscar Wilde
konsekvens-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
Sex är den sista tillflykt eländig -Quentin Crisp
sex-är-den-sista-tillflykt-eländig
Ambition är den sista tillflykt misslyckande -Oscar Wilde
ambition-är-den-sista-tillflykt-misslyckande
Komedi är den sista tillflykt frireligiösa sinnet -Gilbert Seldes
komedi-är-den-sista-tillflykt-frireligiö-sinnet
Religionen är den sista tillflykt mänsklig grymhet.
religionen-är-den-sista-tillflykt-mänsklig-grymhet
Enkla nöjen är alltid den sista tillflykt komplexet -Oscar Wilde
enkla-nöjen-är-alltid-den-sista-tillflykt-komplexet