Saker jag väl: Miss dig, funderare, sömn, post irrelevanta saker på internet, förhala, och uppskatta musik.


saker-jag-väl-miss-dig-funderare-sömn-post-irrelevanta-saker-på-internet-förhala-och-uppskatta-musik
sakerjagvälmissdigfunderaresmnpostirrelevantasakerinternetfrhalaochuppskattamusiksaker jagjag välmiss digpost irrelevantairrelevanta sakersaker påpå internetoch uppskattauppskatta musiksaker jag välpost irrelevanta sakerirrelevanta saker påsaker på internetoch uppskatta musikpost irrelevanta saker påirrelevanta saker på internetpost irrelevanta saker på internet

Jag skulle hellre kunna uppskatta saker jag kan inte ha än att ha saker jag inte kan uppskatta. -Elbert Hubbard
jag-skulle-hellre-kunna-uppskatta-saker-jag-kan-inte-ha-än-att-ha-saker-jag-inte-kan-uppskatta
Lycka pågår utan de saker du vill tillräckligt länge för att uppskatta de saker du har.
lycka-pågår-utan-de-saker-vill-tillräckligt-länge-för-att-uppskatta-de-saker-har
I slutändan, bara tre saker betyder mest... Hur fullt du levde, hur djupt du älskade och hur väl du lärt sig att släppa saker och ting inte avsedda för dig
i-slutändan-bara-tre-saker-betyder-mest-hur-fullt-levde-hur-djupt-älskade-och-hur-väl-lärt-sig-att-släppa-saker-och-ting-inte-avsedda-för
Jag älskar saker som åldras väl - saker som inte datum, som står sig genom tiderna och som blir levande exempel på det absolut bästa.
jag-älskar-saker-som-åldras-väl-saker-som-inte-datum-som-står-sig-genom-tiderna-och-som-blir-levande-exempel-på-det-absolut-bästa
Jag har fått höra de konstigaste saker:
jag-har-fått-höra-de-konstigaste-saker-ja-jag-älskar-att-ett-bad-på-din-musik-eller-jag-födde-min-dotter-medan-lyssnar-på-musik
Kanske behöver vi dåliga saker att hända oss så att vi verkligen kan uppskatta när de goda saker att hända.
kanske-behöver-vi-dåliga-saker-att-hända-oss-så-att-vi-verkligen-kan-uppskatta-när-de-goda-saker-att-hända