Sömn är min drog, är min säng min återförsäljare, och min väckarklocka är polisen


sömn-är-min-drog-är-min-säng-min-återförsäljare-och-min-väckarklocka-är-polisen
smnärmindrogsängåterfrsäljareochväckarklockapolisensömn ärär minmin drogär minmin sängsäng minmin återförsäljareoch minmin väckarklockaväckarklocka ärär polisensömn är minär min drogär min sängmin säng minsäng min återförsäljareoch min väckarklockamin väckarklocka ärväckarklocka är polisensömn är min drogär min säng minmin säng min återförsäljareoch min väckarklocka ärmin väckarklocka är polisenär min säng min återförsäljareoch min väckarklocka är polisen

Sova är min drog, är min säng min återförsäljare och min väckarklocka är polisen.Sömn är min drog. Min säng är min återförsäljare. Min larm är polisen. Skolan är fängelset.Sömn är min drog, min säng är dealern, och min väckarklocka är polisen.Min väckarklocka är klart avundsjuk på min fantastiska relation med min säng.Musik är min drog och YouTube är min återförsäljare.Musik är min drog, är YouTube min återförsäljare.