Sådant sinne, sådan person.


sådant-sinne-sådan-person
okändsådantsinnesådanpersonsådant sinnesådan person

Varför skulle en mans sinne har kastats in i en sådan nära, ledsen, sensationella, oförklarliga relationer med en sådan prekär föremål som hans kropp?Varför måste vi leva i sådan brådska och i ett sådant förslösande av liv?Jag tror Andrew Stanton är en sådan fantastisk, kreativt sinne.Uppenbarelse, ja, som sådan hade någon inverkan på mitt sinneJag är imponerad. Jag har aldrig träffat en så liten sinne i ett sådant stort huvud innan.Du måste älska på ett sådant sätt att den person du älskar känner sig fri.