Säg inte adjö, eftersom adjö innebär att gå bort och gå bort medel glömmer.


säg-inte-adjö-eftersom-adjö-innebär-att-gå-bort-och-gå-bort-medel-glömmer
peter pansäginteadjeftersomadjinnebärattbortochmedelglmmersäg inteinte adjöeftersom adjöadjö innebärinnebär attatt gågå bortbort ochoch gågå bortbort medelmedel glömmersäg inte adjöeftersom adjö innebäradjö innebär attinnebär att gåatt gå bortgå bort ochbort och gåoch gå bortgå bort medelbort medel glömmereftersom adjö innebär attadjö innebär att gåinnebär att gå bortatt gå bort ochgå bort och gåbort och gå bortoch gå bort medelgå bort medel glömmereftersom adjö innebär att gåadjö innebär att gå bortinnebär att gå bort ochatt gå bort och gågå bort och gå bortbort och gå bort medeloch gå bort medel glömmer

Aldrig säga adjö, eftersom adjö innebär att gå bort, och gå bort medel glömma.
aldrig-säga-adjö-eftersom-adjö-innebär-att-gå-bort-och-gå-bort-medel-glömma
Aldrig säga adjö eftersom adjö innebär att gå bort och gå bort medel glömma
aldrig-säga-adjö-eftersom-adjö-innebär-att-gå-bort-och-gå-bort-medel-glömma
Aldrig säga adjö eftersom farväl innebär att gå bort och gå bort medel glömmer. -Peter Pan
aldrig-säga-adjö-eftersom-farväl-innebär-att-gå-bort-och-gå-bort-medel-glömmer
Säg adjö till Pat, säger adjö till Jack och säga adjö till dig själv, eftersom du är en trevlig kille. -Marilyn Monroe
säg-adjö-till-pat-säger-adjö-till-jack-och-säga-adjö-till-dig-själv-eftersom-är-trevlig-kille
Adjö läroböcker, hej textning. Adjö klassrum, hej strand. Adjö gymnastikskor, hej flip flops. Adjö skola, hej sommaren 2012.
adjö-läroböcker-hej-textning-adjö-klassrum-hej-strand-adjö-gymnastikskor-hej-flip-flops-adjö-skola-hej-sommaren-2012
Ibland är det bara att hålla huvudet högt, blinka bort tårarna och säga adjö.
ibland-är-det-bara-att-hålla-huvudet-högt-blinka-bort-tårarna-och-säga-adjö