Säg adjö till Pat, säger adjö till Jack och säga adjö till dig själv, eftersom du är en trevlig kille.


säg-adjö-till-pat-säger-adjö-till-jack-och-säga-adjö-till-dig-själv-eftersom-är-trevlig-kille
marilyn monroesägadjtillpatsägerjackochsägadigsjälveftersomärtrevligkillesäg adjöadjö tilltill patsäger adjöadjö tilltill jackjack ochoch sägasäga adjöadjö tilltill digdig själveftersom duen trevligtrevlig killesäg adjö tilladjö till patsäger adjö tilladjö till jacktill jack ochjack och sägaoch säga adjösäga adjö tilladjö till digtill dig själveftersom du ärär en trevligen trevlig killesäg adjö till patsäger adjö till jackadjö till jack ochtill jack och sägajack och säga adjöoch säga adjö tillsäga adjö till digadjö till dig själveftersom du är endu är en trevligär en trevlig killesäger adjö till jack ochadjö till jack och sägatill jack och säga adjöjack och säga adjö tilloch säga adjö till digsäga adjö till dig själveftersom du är en trevligdu är en trevlig kille

Säg inte adjö, eftersom adjö innebär att gå bort och gå bort medel glömmer. -Peter Pan
säg-inte-adjö-eftersom-adjö-innebär-att-gå-bort-och-gå-bort-medel-glömmer
Adjö läroböcker, hej textning. Adjö klassrum, hej strand. Adjö gymnastikskor, hej flip flops. Adjö skola, hej sommaren 2012.
adjö-läroböcker-hej-textning-adjö-klassrum-hej-strand-adjö-gymnastikskor-hej-flip-flops-adjö-skola-hej-sommaren-2012
Aldrig säga adjö eftersom adjö innebär att gå bort och gå bort medel glömma
aldrig-säga-adjö-eftersom-adjö-innebär-att-gå-bort-och-gå-bort-medel-glömma
Aldrig säga adjö, eftersom adjö innebär att gå bort, och gå bort medel glömma.
aldrig-säga-adjö-eftersom-adjö-innebär-att-gå-bort-och-gå-bort-medel-glömma
Den enda tröst att säga adjö till någon du tycker är strimma av hopp om att en dag efter det adjö kommer det att finnas en annan hej.
den-enda-tröst-att-säga-adjö-till-någon-tycker-är-strimma-av-hopp-om-att-dag-efter-det-adjö-kommer-det-att-finnas-annan-hej
Säg adjö till oldies, men godsaker, eftersom den gamla goda tiden var inte alltid bra och i morgon är inte så illa som det verkar -Billy Joel
säg-adjö-till-oldies-men-godsaker-eftersom-den-gamla-goda-tiden-var-inte-alltid-bra-och-i-morgon-är-inte-så-illa-som-det-verkar