Respektabla karaktär utvecklas genom konsekvens i självdisciplin och självkontroll.


respektabla-karaktär-utvecklas-genom-konsekvens-i-självdisciplin-och-självkontroll
anil kumar sinharespektablakaraktärutvecklasgenomkonsekvenssjälvdisciplinochsjälvkontrollrespektabla karaktärkaraktär utvecklasutvecklas genomgenom konsekvenskonsekvens ii självdisciplinsjälvdisciplin ochoch självkontrollrespektabla karaktär utvecklaskaraktär utvecklas genomutvecklas genom konsekvensgenom konsekvens ikonsekvens i självdisciplini självdisciplin ochsjälvdisciplin och självkontrollrespektabla karaktär utvecklas genomkaraktär utvecklas genom konsekvensutvecklas genom konsekvens igenom konsekvens i självdisciplinkonsekvens i självdisciplin ochi självdisciplin och självkontrollrespektabla karaktär utvecklas genom konsekvenskaraktär utvecklas genom konsekvens iutvecklas genom konsekvens i självdisciplingenom konsekvens i självdisciplin ochkonsekvens i självdisciplin och självkontroll

Karaktär utvecklas i strömmen av kamp och motgångar. Karaktär är grunden för din inre skönhet som återspeglar din personlighet. -Anil Sinha
karaktär-utvecklas-i-strömmen-av-kamp-och-motgångar-karaktär-är-grunden-för-din-inre-skönhet-som-återspeglar-din-personlighet
Vilken idiot som helst kan kritisera, fördöma och klaga men det tar karaktär och självkontroll att förstå och förlåtande. -Dale Carnegie
vilken-idiot-som-helst-kan-kritisera-fördö-och-klaga-men-det-tar-karaktär-och-självkontroll-att-förstå-och-förlåtande
Allt som sker i dagsläget påverkar framtiden genom konsekvens och det förflutna genom inlösen.
allt-som-sker-i-dagsläget-påverkar-framtiden-genom-konsekvens-och-det-förflutna-genom-inlösen
Självaktning tar självkontroll, kräver övning självkontroll och praktik tar beslutsamhet. -Martin Stubbs
självaktning-tar-självkontroll-kräver-övning-självkontroll-och-praktik-tar-beslutsamhet
Karaktär som en fotografi utvecklas i mörker
karaktär-som-fotografi-utvecklas-i-mörker
Du visar konsekvens och beslutsamhet genom att få det gjort! -Jake Vasquez
du-visar-konsekvens-och-beslutsamhet-genom-att-få-det-gjort