Religionen är den sista tillflykt mänsklig grymhet.


religionen-är-den-sista-tillflykt-mänsklig-grymhet
religionenärdensistatillflyktmänskliggrymhetreligionen ärär denden sistasista tillflykttillflykt mänskligmänsklig grymhetreligionen är denär den sistaden sista tillflyktsista tillflykt mänskligtillflykt mänsklig grymhetreligionen är den sistaär den sista tillflyktden sista tillflykt mänskligsista tillflykt mänsklig grymhetreligionen är den sista tillflyktär den sista tillflykt mänskligden sista tillflykt mänsklig grymhet

Konsekvens är den sista tillflykt fantasilöst. -Oscar Wilde
konsekvens-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
Sex är den sista tillflykt eländig -Quentin Crisp
sex-är-den-sista-tillflykt-eländig
Ambition är den sista tillflykt misslyckande -Oscar Wilde
ambition-är-den-sista-tillflykt-misslyckande
Samtal om vädret är den sista tillflykt fantasilöst. -Oscar Wilde
samtal-om-vädret-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
Komedi är den sista tillflykt frireligiösa sinnet -Gilbert Seldes
komedi-är-den-sista-tillflykt-frireligiö-sinnet
Enkla nöjen är alltid den sista tillflykt komplexet -Oscar Wilde
enkla-nöjen-är-alltid-den-sista-tillflykt-komplexet