Relationer börjar med kan vi prata och slutar med att vi behöver prata.


relationer-börjar-med-kan-vi-prata-och-slutar-med-att-vi-behöver-prata
relationerbrjarmedkanviprataochslutarattbehverpratarelationer börjarbörjar medmed kankan vivi prataprata ochoch slutarslutar medmed attatt vivi behöverbehöver pratarelationer börjar medbörjar med kanmed kan vikan vi pratavi prata ochprata och slutaroch slutar medslutar med attmed att viatt vi behövervi behöver pratarelationer börjar med kanbörjar med kan vimed kan vi pratakan vi prata ochvi prata och slutarprata och slutar medoch slutar med attslutar med att vimed att vi behöveratt vi behöver pratarelationer börjar med kan vibörjar med kan vi pratamed kan vi prata ochkan vi prata och slutarvi prata och slutar medprata och slutar med attoch slutar med att vislutar med att vi behövermed att vi behöver prata

När folk slutar prata med dig då de börjar prata om dig. -Sushan R Sharma
när-folk-slutar-prata-med-dig-då-de-börjar-prata-om-dig
När de slutar prata med dig de börjar prata om dig
när-de-slutar-prata-med-dig-de-börjar-prata-om-dig
Om du vill sluta fred, behöver du inte prata med dina vänner. Du prata med dina fiender.
om-vill-sluta-fred-behöver-inte-prata-med-dina-vänner-du-prata-med-dina-fiender
Om du vill ha fred, behöver du inte prata med dina vänner. Du prata med dina fiender.
om-vill-ha-fred-behöver-inte-prata-med-dina-vänner-du-prata-med-dina-fiender
Prata lycka; prata tro; prata hälsa. Säg att du är väl, och allt är bra med dig, och Gud skall höra dina ord och göra dem riktigt. -Ella Wheeler Wilcox
prata-lycka-prata-tro-prata-hälsa-säg-att-är-väl-och-allt-är-bra-med-dig-och-gud-skall-höra-dina-ord-och-göra-dem-riktigt
Att prata med Gud som att prata med en vän på telefon... Vi kan inte se honom på den andra änden, men vi vet att han lyssnar.
att-prata-med-gud-som-att-prata-med-vän-på-telefon-vi-kan-inte-se-honom-på-den-andra-änden-men-vi-vet-att-han-lyssnar