Produktiv prestation är en konsekvens och ett uttryck för hälsa, självkänsla, inte dess orsak


produktiv-prestation-är-konsekvens-och-ett-uttryck-för-hälsa-självkänsla-inte-dess-orsak
nathaniel brandenproduktivprestationärkonsekvensochettuttryckfrhälsasjälvkänslaintedessorsakproduktiv prestationprestation ären konsekvenskonsekvens ochoch ettett uttryckuttryck förför hälsainte dessproduktiv prestation ärprestation är enär en konsekvensen konsekvens ochkonsekvens och ettoch ett uttryckett uttryck föruttryck för hälsainte dess orsakproduktiv prestation är enprestation är en konsekvensär en konsekvens ochen konsekvens och ettkonsekvens och ett uttryckoch ett uttryck förett uttryck för hälsaproduktiv prestation är en konsekvensprestation är en konsekvens ochär en konsekvens och etten konsekvens och ett uttryckkonsekvens och ett uttryck föroch ett uttryck för hälsa

Produktiv prestation är en konsekvens och ett uttryck för hälsa och självkänsla, inte dess orsak.
produktiv-prestation-är-konsekvens-och-ett-uttryck-för-hälsa-och-självkänsla-inte-dess-orsak
Ingenting bygger självkänsla och självförtroende som prestation. -Thomas Carlyle
ingenting-bygger-självkänsla-och-självförtroende-som-prestation
Perioder av lugn är sällan produktiv kreativa prestation. Mänskligheten måste röras upp. -Alfred North Whitehead
perioder-av-lugn-är-sällan-produktiv-kreativa-prestation-mänskligheten-måste-röras-upp
Jag tränar för förtroendet, styrka, en känsla av prestation, hälsa, mina nära och kära, lycka, stress, och mest av allt, för mig!
jag-tränar-för-förtroendet-styrka-känsla-av-prestation-hälsa-mina-nära-och-kära-lycka-stress-och-mest-av-allt-för-mig
Varje sak i livet är ett val, och varje val kommer med en konsekvens. Tänk innan du väljer din Konsekvens. -Hussein Nishah
varje-sak-i-livet-är-ett-val-och-varje-val-kommer-med-konsekvens-tänk-innan-väljer-din-konsekvens
Självkänsla är lika viktigt för vårt välbefinnande som benen är i en tabell. Det är viktigt för fysisk och psykisk hälsa och för lycka.
självkänsla-är-lika-viktigt-för-vårt-välbefinnande-som-benen-är-i-tabell-det-är-viktigt-för-fysisk-och-psykisk-hälsa-och-för-lycka