Personligen, jag behöver en hög nivå av fysisk kondition för att känna sig hemmastadda.


personligen-jag-behöver-hög-nivå-av-fysisk-kondition-för-att-känna-sig-hemmastadda
personligenjagbehverhgnivåavfysiskkonditionfrattkännasighemmastaddajag behöverbehöver enen höghög nivånivå avav fysiskfysisk konditionkondition förför attatt kännakänna sigsig hemmastaddajag behöver enbehöver en högen hög nivåhög nivå avnivå av fysiskav fysisk konditionfysisk kondition förkondition för attför att kännaatt känna sigkänna sig hemmastaddajag behöver en högbehöver en hög nivåen hög nivå avhög nivå av fysisknivå av fysisk konditionav fysisk kondition förfysisk kondition för attkondition för att kännaför att känna sigatt känna sig hemmastaddajag behöver en hög nivåbehöver en hög nivå aven hög nivå av fysiskhög nivå av fysisk konditionnivå av fysisk kondition förav fysisk kondition för attfysisk kondition för att kännakondition för att känna sigför att känna sig hemmastadda

Min pappa tyckte fysisk kondition och ville att jag skulle vara en proffsboxare.
min-pappa-tyckte-fysisk-kondition-och-ville-att-jag-skulle-vara-proffsboxare
Jag tror att en grundläggande nivå av kondition kan hjälpa kroppen hantera alla typer av incidenter.
jag-tror-att-grundläggande-nivå-av-kondition-kan-hjälpa-kroppen-hantera-alla-typer-av-incidenter
Fysisk kondition är inte bara en av de viktigaste nycklarna till en frisk kropp, är det grunden för dynamisk och kreativ intellektuell aktivitet.
fysisk-kondition-är-inte-bara-av-de-viktigaste-nycklarna-till-frisk-kropp-är-det-grunden-för-dynamisk-och-kreativ-intellektuell-aktivitet
Varje människa lever för sig själv sin egen lycka är allt han någonsin kan personligen känna.
varje-människa-lever-för-sig-själv-sin-egen-lycka-är-allt-han-någonsin-kan-personligen-känna
Fysisk kondition kan varken uppnås genom önsketänkande eller direkta köp. -Joseph Pilates
fysisk-kondition-kan-varken-uppnås-genom-önsketänkande-eller-direkta-köp
När det faktum att någon som man verkligen bryr sig om är glad, får dig att känna sig lycklig också, då du tar lycka till nästa nivå.
när-det-faktum-att-någon-som-man-verkligen-bryr-sig-om-är-glad-får-dig-att-känna-sig-lycklig-också-då-tar-lycka-till-nästa-nivå